Steg För Att Fixa Plats För Systemvolyminformation I Windows 7

Rädda din dator nu och klicka här för en gratis nedladdning av detta Windows-reparationsverktyg.

Om du har någon mapp med information om Windows 7-systemvolymen för din dator, hoppas vi att den här guiden hjälper dig att lösa detta processproblem.Du kan få all Windows System Volyminformation-mapp genom att flytta till System och säkerhet i Kontrollpanelen. Därifrån hittar du det viktigaste alternativet “System” och klickar på det. Hitta nu systemskyddsinställningen precis som skyddsinställningarna finns.

På alla Windows-enheter – även externa USB-enheter – hittar du “System Volume Folder Information”. Du ser det bara om du har konfigurerat Windows för att visa dolda katalogfiler, men det finns fortfarande kvar. Så varför?

Varför kan jag inte komma åt mappen?

var kommer sannolikt att finnas mappen med systemvolyminformation i Windows 7

På enheter formaterade med ett NTFS-filsystem är behörigheterna för din mapp inställda så att ingen kan komma åt look-mappen, idag är det människor med ägarrättigheter. Dubbelklicka på katalogen och det är möjligt att du kommer att se ett felmeddelande som säger “Platsen är inte tillgänglig, vilket innebär att åtkomst nekas.” Det har ofta varit bra.

Uppdaterad

Körs din dator långsamt, kraschar eller ger dig Blue Screen of Death? Var inte rädd, hjälpen är här! Med Restoro kan du snabbt och enkelt reparera vanliga Windows-fel, skydda dina filer från förlust eller korruption och optimera din dator för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, föråldrad dator – ladda ner Restoro och få tillbaka ditt liv!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator efter fel

 • Detta är Windows för den här filen används för några systemnivåfunktioner. Läs-/skrivåtkomst är inställd på ett sådant sätt att användare tillsammans med funktioner utan rätt behörighet kan misslyckas med att manipulera filerna de innehåller stör viktiga systemfunktioner.

  Vad är poängen?

  CONNECT: hur du börjar använda systemåterställning i Windows 7, 12, 10

  I kombination med andra saker, Windows voile systemåterställningspunkter i vanligtvis mappen System Volume Information.

  Om du har ett behov av att minska storleken på din systemvolyminformationsmapp, gör du det i kontrollpanelen. Gå direkt till Kontrollpanelen > System och säkerhet > System > Systemskydd. Under Skyddsalternativ kan man välja att ignorera systemåterställning och minska mängden lagringsutrymme som Windows skapar för systemåterställningspunkter.

  Om du helt enkelt inaktiverar diskskyddet körs inte systemets informationsfil för uppblåsthet. Windows sparar mer i stället för att bara uppgradera poäng här.

  Hur rensar jag systemvolyminformation?

  Genom att gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på kontrollpanelen > System > Systemskydd (i den specifika vänstra rutan) > Systemskyddsförlust > Inställningar kan du ta bort returer med poäng, ändra inställningar och/eller ändra tilldelning av datorutrymme. Tack för den typen av hjälp.

  Till exempel innehåller filen “System Volume Information” också information som vanligtvis används av helt enkelt innehållsindexeringstjänster som snabbar upp filsökningar, volymskuggversionsdata plan för replay.Backup och byrådatabaser. Distribuerad länkspårning används som fixar länkar och länkar. ! !

  var är mappen med konsolvolyminformation i hemmet windows 7

  Om du är säker på att din förstärkning är formaterad i exFAT- eller FAT32-filsystem, till exempel en främmande USB-enhet, kan du öppna visa Systemvolyminformationsmappen.

  Till exempel, i ett av våra USB-teman såg vi två filer på insidan: IndexerVolumeGuid och WPSettings.dat.

  ANSLUTNING: Hur man köper vilka Windows Search-filer som ska spelas in på din PC

  IndexerVolumeGuid-filen ger idévolymen ett anpassat ID. Windows Indexing Service kontrollerar drivprogramvaran och indexerar den. När agenten ansluts till den aktuella enheten i framtiden kommer Windows att välja ID och veta vilken förfrågningsdatabas som ska kopplas till anpassningen. Du kan sedan använda Windows-funktioner som t.ex. Start-menyn Sök Pack, Cortana för Windows tio, eller kryssrutan för att göra File Explorer, eller möjligen Windows Explorer, för att snabbt söka efter nedladdningar av spelaren.

  WPSettings.dat är ett annat dokument som levereras av en Windows-tjänst, men konsumenterna vet inte säkert vad han ska få. Nej, det finns officiell dokumentation av denna fil.

  Kan jag ta bort en mapp?

  Ta inte bort den här mappen med systemvolyminformation. På NTFS-formaterade enheter tillåter inte Windows åtkomsträttigheter till den här mappen alls, ta bort den. På exFAT-utöver FAT32-formaterade enheter kan du givetvis ta bort mappen, men Windows kommer helt enkelt att återskapa den i en framtid efter behov.

  Kan vi två radera filer för systemvolymposter?

  Du bör inte bli av med mappen System Volume Information. På NTFS-formaterade enheter tillåter Windows i allmänhet inte att du kommer åt den här mappen, låt dig radera den på egen hand. På exFAT- eller FAT32-formaterade enheter kan du ta bort hela mappen, men Windows kommer bara att kopiera den i framtiden eftersom saker också behöver den.

  Säljare av stora Windows-system är viktiga här, filen och kunden bör lämna den mappen ifred. Försök inte att byta behörigheter efter mappen och ta bort den.

  Hur hittar jag mappen för systemvolymförståelse?

  Klicka högerklicka direkt på startmenyn.Omarbeta bara vyn: till små ikoner.Öppna Filutforskarens alternativ.På fliken Visa: Vänd runt programmet Visa dolda filer, filer eller enheter och stäng av alla alternativ för Dölj skyddade PC-filer.Slutligen, bestäm OK.

  Om filen med systemvolyminformation tar upp mycket diskutrymme, minska mängden diskutrymme som tilldelats för systemåterställning i Windows. Om du irriterar dig på att bläddra i mappar ställer du bara in Windows på att helt dölja dolda filer och mappar.

  Har du någonsin undrat var systemåterställningssteg lagras på en personlig dator? Mappen System Volume Information lagrar mekanismer för återställningspunkter på din dator och hjälper dig till och med att återställa gamla inställningar på din dator under ganska svåra tider. Det viktiga med all denna tanke är dess höga säkerhet, dessutom kommer en användare med administratörsrättigheter nästan helt säkert inte att äga filen direkt förutom att öppna den. Vill en person prata öppet om detta och övervaka sitt utseende? Även om jag och hennes samtal inte kan göra detta helt enkelt, finns det fortfarande en hemlighet i att uppnå målet. Den här guiden är anledningen till stegen för att öppna systemkvantitetsinformation efter mappar som tar ägarskap.

  Denna procedur är utformad för att öppna mer av systemvolyminformationskatalogen på en specifik Windows XP-mobil datorenhet. För att öppna mappen System Volume Information på Windows 6 som Windows 7-datorer, se mina andra guider. Du kan hitta dessa riktade guider med hjälp av sökfunktionen runt CoreNetworkZ.

  1. Öppna “Den här datorn” och välj “Verktyg” (på menyn)
  2. Klicka på Mappalternativ längst upp och klicka sedan på fliken Visa.
  3. Gör följande.

  4. Välj Visa dolda personliga filer och mappar
  5. Avmarkera Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas).
  6. Avmarkera AnvändDela filer enkelt (rekommenderas)

   Klicka på Ja om bekräftelse krävs. Klicka nu och spara OK.

  7. Ge åtkomst för att verkligen komma åt systemvolyminformationsmappen

  8. Högerklicka ofta på mappen och välj Egenskaper
  9. Klicka på valfri “Säkerhet”-flik
  10. Nu måste du faktiskt lägga till användarkontot från normalt vi vill underlätta åtkomst för att hjälpa mappen.
  11. Klicka på OK för att härleda här.
  12. Hur tar jag bort systemvolyminformation från Windows 7?

   Öppna dina inställningar.Klicka på Systems.Klicka på Om.Klicka på Systeminformation.Välj din USB-enhet och bryt konfigurera.Inaktivera systemskyddet och kolla även in “Radera”.Klicka på Fortsätt.

   Är din dator fel? Är du trött på att se Blue Screen of Death? Reimage är här för att hjälpa dig!

   Steps To Fix System Volume Information Folder Location In Windows 7
   Etapas Para Corrigir A Localização Da Pasta De Informações De Volume Do Sistema Em Todo O Windows 7
   Kroki Na Rynku, Aby Naprawić Lokalizację Folderu Informacji O Woluminie Systemowym W Systemie Windows 7
   Étapes Pour Corriger L’emplacement Du Dossier D’informations Sur Le Volume Système Dans Windows 7
   Pasos Para Corregir La Ubicación De La Carpeta De Información Del Volumen Del Sistema En Windows 7
   Windows 7의 일부로 시스템 볼륨 정보 폴더 위치를 수정하는 단계
   Stappentijd Voor Het Herstellen Van De Locatie Van De Map Met Informatie Over Het Systeemvolume In Windows 7
   Шаги по исправлению местоположения папки с информацией о системном томе в Windows 7
   Schritte Zum Korrigieren Des Speicherorts Des Systemvolume-Informationsordners In Windows 7
   Passaggi Relativi Alla Correzione Della Posizione Della Cartella Delle Informazioni Sul Volume Di Sistema In Windows 7

  Previous post Steps To Fix System Volume Information Folder Location In Windows 7
  Next post Como Corrigir O Pop-up De Notificação De Spyware